توری پرسی سه شنبه دوازدهم مرداد 1389 20:6

شماره تماس : 

02133131546
مفتول: از 2 الی 5 میلیمتر

چشمه:از 2 الی 5 سانتیمتر در ابعاد و اندازه های متفاوت

موارد : نرده کشی . ساخت پالت . حفاظ دستگاه ها . کف دیواره ها و سالن ها و ...

نوشته شده توسط عبادزاده  | لینک ثابت |

توری گابیون سه شنبه دوازدهم مرداد 1389 19:53


قطر مفتول : 3 میلیمتر

چشمه: 10x8 سانتیمتر در ابعاد و اندازه های مختلف

موارد کاربرد : سد بندی . بتون ریزی و ریزش کوه و ...


نوشته شده توسط عبادزاده  | لینک ثابت |

سیم خاردار (خطی و حلقوی) سه شنبه دوازدهم مرداد 1389 19:50


موارد کاربرد: محصورنمودن باغات . اراضی . ارگان ها. فرودگاه ها و ...


نوشته شده توسط عبادزاده  | لینک ثابت |

توری حصاری روکش دار PVC سه شنبه دوازدهم مرداد 1389 19:44

مفتول: 2 تا 2/5 و 3 میملیمتر (گالوانیزه)

چشمه: 4 الی 8 سانتیمتر در رنگ بندی های مختلف

موارد کاربرد: حصار کشی اراضی . پادگان ها . فرود گاه ها و باغات و ...

نوشته شده توسط عبادزاده  | لینک ثابت |

توری حصاری سه شنبه دوازدهم مرداد 1389 19:38
                                                                                                 

مفتول : از 2 الی 6 میلیمتر

چشمه : از 4 الی 8 سانتیمتر

در ابعاد و اندازه های متفاوت

موارد کاربرد : حصار کشی اراضی . پادگان ها . فرودگاه ها

باغات و . . .

نوشته شده توسط عبادزاده  | لینک ثابت |

مقدمه دوشنبه یازدهم مرداد 1389 21:29

فروشنده انواع توری حصاری / توری حصاری روکش دار ( P.V.C  ) / سیم خاردار ( خطی و حلقوی ) / توری گابیون / توری پرسی / مفتول گالوانیزه / رابیتس / توری فرنگی / توری مرغی / سیم آرماتوربندی...

 

 

بهترین کیفیت و بهترین قیمت . . .

 

آماده همکاری با کلیه ی سازمان های خصوصی و دولتی .

آماده همکاری با کلیه ی پروژه ها .

آماده همکاری با کلیه ی پیمان کاران محترم در سراسر کشور .

 

 

               >>>>>> کافیست یک بار با زنگ زدن به ما امتحان کنید. فقط یک بار <<<<<<<

 

                                     

نوشته شده توسط عبادزاده  | لینک ثابت |